สถาบันวิจัยประชากร ม.มหิดล เรียกร้องทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัย “เด็กไทย”

สถาบันประชากรและสังคมศึกษา ม.มหิดล วอนทุกภาคส่วนช่วยกันรักษา “สวัสดิภาพ” ของ “เด็กไทย” หลังเปิดเผยว่าเด็กไทยเสียชีวิต 7,631 คนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยปีละ 7,631 คน เหตุการณ์โศกนาฏกรรมกราดยิงที่หนองบัวลำภู ยังคงตราตรึงใจคนไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศสูญเสียจำนวนทารกถึง 24 คน นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทย ภาควิชาประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งหนังสือขอให้ทุกภาคส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอายุน้อย น้อยกว่าประชากรสูงอายุที่เสียชีวิต ดังนั้นเด็กจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในอนาคต ในเนื้อหาของเล่มว่า ในฐานะกรมวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชีวิตครอบครัวในภาควิชา ชาวสถาบันฯ เสียใจ อกหัก กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่หนองบัวลำภู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 อัตราการเกิดของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และปี 2564 จะเป็นปีแรกของประเทศไทยที่มีอัตราการเกิดน้อยกว่าผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรก การดูแลและการศึกษาสำหรับทารกแรกเกิดทุกคนคือการสร้างความมั่นคง ความต่อเนื่อง และคุณภาพในสังคมในอนาคต ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 2560 ถึง 2563 มีเด็กไทยจำนวน […]